yläpalkki
- Lukuvuoden pituus on 35 opetusviikkoa, syyslukukausi 17 ja kevätlukukausi 18 opetusviikkoa. Loma-ajat noudattavat koulujen loma-aikoja.
- Uusien oppilaiden ilmoittautuminen tapahtuu opintojen aloittamista edeltävänä keväänä toukokuussa. Myös kesken lukuvuotta on mahdollista aloittaa opiskelu, jos vapaita oppilaspaikkoja löytyy.
- Elokuussa ennen oppituntien alkamista oppilaille ja heidän huoltajilleen pidetään tiedotustilaisuus, jonka yhteydessä sovitaan opetusajat ja täytetään ilmoittautumiskaavake.
- Oppilasmaksut suoritetaan kerran lukukaudessa koululta saatavalla maksulomakkeella. Lyhytkurssien maksut tulee olla maksettuna ennen kurssien alkua. Jos oppilas lopettaa opintonsa kesken lukukautta, lukukausimaksua ei palauteta. Uusien oppilaiden ilmoittautumismaksu hyvitetään ensimmäisen lukukausimaksun yhteydessä.
- Jos oppilas jää saapumatta tunnille ilmoittamatta, sitä ei korvata. Etukäteen tiedettävissä peruutustilanteissa (esim. matkan vuoksi tai viimeistään 1 vrk ennen ilmoitettu sairastuminen) opettaja pyrkii löytämään korvaavan ajan, jos se on mahdollista normaalin työpäivän puitteissa. Oppilaan poissaoloa ryhmätunneilta ei korvata. Peruutuksista pitää aina ilmoittaa opettajalle, mitä aikaisemmin sen parempi. Silloin opettajan on mahdollista järjestää työpäivänsä niin, ettei turhia odotteluja tule.
- Soittotunnille pitää saapua hyvissä ajoin, sillä opettaja ei voi pidentää tuntia toisesta päästä.
- Soittotunneilla käytettävän perusmateriaalin oppilas hankkii itse.
- Musiikkikoululla on toimintaa varten otettu vastuuvakuutus.

Sari Lehtinen: 050 339 7219  |  "Musiikki on iloinen asia ja hyvä elinikäinen kaveri!"